Dating alpabetong filipino

Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.

Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Ang mga titik ay kumakatawan sa isang tunog na pasalita.

Ito ay binubuo ng mga patínig o bokáblo at mga katínig o konsonánte.

Noong 2015 ang KWF ay nagpakila sa Patuldók na E, Ëë.

Ito ay sumisimbolo sa tunog-schwa na matatagpuan sa maraming katutubong wika sa Pilipinas.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

Simula noong inaprubahan ni dating pangulong Benigno Aquino III ang programang K-12, nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas, bilang tugon sa napapanahong sistema ng edukasyon sa iba’t ibang bansa.

Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan din baguhin at ayusin ang kurikulum para sangayunan ang nararapat na matutunan ng mga estudyante sa kasalukuyang panahon.

Noong unang kalahating bahagi ng ika-20 na siglo, ang mga Pilipinong wika ay sinusulat na gamit ang Palabaybayang Kastila (Ortograpiyang Espanyol). Jose Rizal ang unang nagmungkahi sa pag-indihenisado ng pagsulat sa Pilipinas.

Noong ipinakilala ang Wikang Pambansa Batay sa Tagalog, ang mambabalarilang si Lope K.

Search for dating alpabetong filipino:

dating alpabetong filipino-87

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating alpabetong filipino”